De Patiëntengroep

De Patiëntengroep Uveïtis geeft voorlichting over de gelijknamige aandoening. Ze verstrekt folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal aan artsen, ziekenhuizen, leden van de vereniging en iedereen die meer te weten wil komen over deze aandoening.

Het is gebleken dat mensen met dezelfde oogaandoening vaak met elkaar over hun specifieke problemen en hun toekomstperspectief willen praten, informatie willen uitwisselen en hun ervaringen willen delen. Bij instanties is soms een groot gebrek aan goede informatie en in de nabije vrienden- en kennissenkring zal men niet snel een lotgenoot ontmoeten.

Nieuwsbrief
Leden van de vereniging ontvangen vier keer per jaar de Zienderogen. Dit is een nieuwsbrief met daarin informatie over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen, bestuurlijke mededelingen en andere interessante artikelen. Veel leden dragen bij aan deze nieuwsbrief.

Contactdagen
2x Per jaar organiseren we een contactdag. Hier maakt u kennis met andere leden en kunt u ervaringen uitwisselen. Daarnaast spreekt er een (oog)arts of een andere betrokkene. De eerste contactdag van het jaar wordt voor een deel ook gebruikt als ledenvergadering. Kortom gezellige en informatieve dagen!

Word lid van de Patiëntengroep Uveïtis en ontvang meer informatie via de website, Zienderogen en de contactdagen.

samenstelling van het bestuur

Cees van Sprundel
voorzitter

Richarda Silvis
secretaris

Carla van Wijck
penningmeester

Joke Kroegman
algemeen bestuurslid

 

Secretariaat

p/a: Oogvereniging

Postbus 2344,  3500 GH  Utrecht

tel.: 06-14850239
e-mail : uveitis@oogvereniging.nl

Ervaring met Uveitis? Deel het met andere lotgenoten

U heeft Uveïtis en u bent (niet) onder behandeling bij een arts, gebruikt wel of geen medicijnen, extra vitamine etc. Of bent u misschien gezonder gaan leven kortom hoe gaat u om met Uveïtis

Wij proberen zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen op ons forum. Altijd interessant om te lezen en misschien staan er wel tips voor u bij.