Birdshotretinopatie

Retinochoroïdopathie van het type Birdshot is een chronische ontsteking aan de achterkant van het oog. Deze wordt gekenmerkt door het in de loop van de tijd verschijnen van geelachtige vlekken diep achterin het oog (op het netvlies).

Dit ziektebeeld is niet eerder dan begin tachtiger jaren opgemerkt door Ryan en Maumenee.

Oorzaken
Op dit moment is de oorzaak niet bekend. De ziekte ontstaat onverwacht, gewoonlijk na het 50ste levensjaar en met een vrouwelijke prédominantie. Belangrijk kenmerk van deze ziekte is de aanwezigheid van het antigeen HLA-A-29 in de meeste ziektegevallen. Dit duidt op een immunologisch disfunctioneren als oorzaak van de ziekte. Vermoedelijk gaat het om auto-immuniteit die gericht is tegen de eiwitten van het netvlies. Niet bij alle dragers van het antigeen doet de ziekte zich voor. Er zijn ook andere (nog onbekende) factoren verantwoordelijk.

Klinische bespreking
De patiënten klagen over verminderd zicht. Soms is er sprake van mouches volantes, verandering van kleurwaarneming of verminderd nachtzicht. Onderzoek stelt ovale geelachtige vlekken op het netvlies vast. Vaak merkt men een ontsteking van het glasachtig lichaam op, soms ook ziet men een ontsteking van de blinde vlek (de plek waar de oogzenuw overgaat in het netvlies) die degeneratie van de oogzenuw kan veroorzaken na meerdere aanvallen van de ziekte. Een macula oedeem (vochtophoping bij de gele vlek) kan oorzaak zijn van afname van de gezichtsscherpte.
Een doorgroeiing van bloedvaten is beschreven. In zeldzame gevallen kan men een dun weefsellaagje op het netvlies constateren.

Aanvullend onderzoek
Fluoriserend vaatonderzoek van het netvlies toont vaatdoorgroeiiing aan, ontsteking van de blinde vlek en macula-oedeem. Vaatonderzoek met groen indocyanine doet de vlekken duidelijk uitkomen. Een electro-oculogram en een electro-retinogram vertonen afwijkingen en de curves zijn afgevlakt. Het OCT onderzoek maakt kwantificering van de vochtophoping in het netvlies mogelijk.

Behandeling
De ziekte wisselt periodes van ontsteking af met verbetering. Het natuurlijk verloop kan leiden tot spontaan herstel na verschillende aanvallen. Bij ernstige ontsteking of bij vermindering van het zicht wordt een behandeling gestart met cortico-steroïden. Als dit niet lukt, gebruikt men Ciclosporine, Interferon of CellCept. Voornaamste contra-indicatie voor deze behandeling is hoge bloeddruk.

Foto van het netvlies bij Birdshot Retinopatie

Bron: Nieuwsbrief Inflam’œil, de Franse contactgroep voor uveïtispatiënten.

Vertaald door Jelle van der Wal