Ontwikkelingen rond de financiering van tnf alfa blokkers

Lieshout, 8 augustus 2010

Geachte leden van de Contactgroep Uveïtis,

Betreft: Ontwikkelingen rond de financiering van tnf alfa blokkers

14 juli 2010 heeft minister Klink een brief geschreven aan de Eerste en Tweede kamer over de
aanspraak- en bekostigingsproblematiek van hoogspecialistische medicijnen, zoals groeihormonen,
kankermedicijnen en tnf alpa blokkers (o.a. Humira en Etanercept).

Tot nu toe werden deze medicijnen verstrekt en gefinancierd vanuit de
Geneesmiddelenvergoedingssystem (GVS). De minister wil dat deze medicijnen gefinancierd gaan
worden vanuit het ziekenhuisbudget. De ziekenhuizen zullen hiervoor een compensatie ontvangen.
Per 1 januari 2011 zal de nieuwe regeling als eerste voor de tnf alfa blokkers gaan gelden. De minister
stelt dat de diverse tnf alfa blokkers onderling uitwisselbaar zijn en het ziekenhuis kan kiezen voor
een bepaalde soort en daardoor betere prijsafspraken kan maken.

De tnf alfa blokkers zijn echter niet onderling uitwisselbaar en het is te betwijfelen of de
ziekenhuizen scherper kunnen inkopen. Het opzetten van een distributiesysteem zal kostbaar zijn

Deskundigen en patiëntenverenigingen vrezen grote problemen. Kunnen alle huidige gebruikers
aanspraak blijven maken en hoe zal de situatie zijn voor potentiële nieuwe gebruikers. Krijgen
nieuwe patiënten nog het beste medicijn of zal een specialist voor een ander, goedkoper, medicijn
moeten kiezen.

Het bestuur van de Contactgroep Uveïtis zal namens de leden bezwaar maken tegen deze maatregel,
samen met diverse andere belanghebbende organisaties.

Op 5 augustus jl. is in de Volkskrant een interview verschenen met reumatoloog Ben Dijkmans. Op 6
augustus is de problematiek zowel op het Radio 1 nieuws als het RTL4 nieuws aan de orde geweest.

In overleg met de andere organisaties was ervoor gekozen nog niet de publiciteit te zoeken en even
de ontwikkelingen af te wachten om de gebruikers van tnf alfa blokkers niet ongerust te maken. Nu
de problematiek in de media is gebracht, hebben wij besloten om onze leden ook op de hoogte te
brengen.

Om een beeld te krijgen wie van onze leden tnf alfa blokkers gebruiken, verzoeken wij u ons dit te
laten weten, via de mail uveitis@nvbs.nl of 06-14850239.

We zullen de ontwikkelingen volgen en u op de hoogte houden, via de website www.uveitis.nl, de
mail, per post en de nieuwsbrief.

Het Bestuur van de Contactgroep Uveïtis